Кристиан Оливие – Защо е необходимо да говорим с малките момиченца за сексуалността?

5 януари 2008

lizabg1.jpg

Въпрос на родители към психоаналитичката Кристиан Оливие : „Значи според вас сексуалността неизменно присъства в живота на детето?“     

             Точно така, но много трудно успявам да накарам родите­лите да признаят това. Те не си дават сметка, че когато де­тето ги разпитва за сексуалността (винаги трябва да оста­вяме детето само да задава въпросите си) и те не му дават задоволителен отговор, между тях и него се създава забра­нена област, която ще обхване и много други теми. От оче­видния им отказ да отговарят детето ще заключи, че има неща, за които е по-добре да не знае нищо, и впоследствие само ще откаже да получи в училище знания, които не му се струват очевидни. Сексуалността, както и смъртта, са об­ластите, в които психоаналитиците най-често откриват ко­рените на интелектуалното блокиране и на неуспеха в учи­лище. Нито детето, нито знанието могат да се нарежат на час­ти. Родителите, които сеят „тайни“, жънат „празноти“, то­ва е напълно логично. Детето, е свикнало или да разбира всичко с помощта на родителите си, или да се блъска в зат­ворени врати. По същия начин ще се държи и в училище: или ще навлезе в знанията, или ще остане зад вратата, или ще разбира всичко, или няма да разбира нищо. Детето дейс­твително е едно ЦЯЛО, но за.съжаление малко хора знаят тази истина. Ако откажете да отговорите на един от въпро­сите му, той не само няма да изчезне от съзнанието му, но ще обсеби цялата му мисловна дейност – така частта ще блокира ЦЯЛОТО. Не се учудвайте после, че детето ви е разсеяно, че „витае из облаците“…Нещо повече, дете, на което са отказали да „кажат“, ще продължава да „прави“, за да намери друг отговор на това, което не разбира. Момиченцето, получило от майка си мо­рално насочени и неубедителни отговори, на поставените въпроси, все така спокойно ще си играе на „това“ в отсъст­вието на родителите си. И те един ден с почуда ще го наме­рят с някакъв предмет във вагината, макар дотогава да сасмятали, че то не знае нищо за това място от тялото си. Вярно, че момиченцето им постъпва по същия начин с уши­те или с ноздрите си, но докато тези органи са признавани и назоваванн, то вагината не е.Момичето е открило, че има дупка и „там“, но тъй като върху въпросното „там“ е наложено табу, то няма да може да каже нищо за това място. Как тогава искате по-късно, когато стане пет-шестгодишно, да сподели с вас какво му правят момченцата от квартала или как се държи воайорът или ексхибиционистьт зад ъгъла? Самите вие сте прегради­ли пътя на думите му… Много хора се учудват защо моми­ченцето, девойката, дори жената мълчат, когато станат обект на сексуално насилие! 

Наистина е учудващо, още повече, че вече е напълно в реда на нещата да се говори за това, особено в случай на изнасил­ване.

 Не бива да се учудваме, когато някой не може да говори на тема, дотогава отбягвана в негово присъствие. Такъв е случаят с момиченцето или с жената, чиято уста е била зат­ворена с многозначително мълчание по всички въпроси, свързани с пола и секса.Ето защо, когато става дума за „тези неща“, момиченце­то се оправя само. Дори ако някакъв господин иска от него нещо съмнително, дори ако чичото има странно схващане за нежността, то знае, че с него НИКОГА не се е говорило на тази тема. И не само не може да намери подходящите думи, за да опише точно какво става, но и смята, че не би било добре да го прави.След като бащата не е признал женствеността му, а май­ката е мълчала за тези неща, момичето на свой ред е „оне­мяло“ по въпроса. Още повече, че, спомнете си, докато май­ката отдава колкото е възможно по-малко значение на по­ла и половите органи, чичото изведнъж започва да проявя­ва голям интерес към тях и разказва на детето куп чудни и смущаващи го неща. У момичето зазвучава Едиповата стру­на, защото то чува това, което би желало да чуе от баща си, и изпитва известно удоволствие, но и голям срам… Да се раздвоява между удоволствието и срама – такова е обикно­вено психологическото състояние на жената, често отказ­ваща от фалшива добродетел всичко, което по природа обо­жава.

Реклами

2 коментара to “Кристиан Оливие – Защо е необходимо да говорим с малките момиченца за сексуалността?”

  1. kris Says:

    Интересен сайт.

  2. Синтагма Says:

    Благодарим Ви сърдечно за положителната оценка, Крис!


Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: